-->
Barka Da Zuwa Shafin Ma'asumah Nigerian News Update
Showing posts with label Makaranta. Show all posts
Showing posts with label Makaranta. Show all posts

Ma'anar Ibada

  MA'ASUMA NIGERIA NEWS UPDATE ✍️Al-Abdul Faneey Al-kanaweey  Bayan mutum yasan Ubangijinsa ta hanyar yin tunanin da ya kaishi ga fahimt...