Anas bn Malik ya ce: An tambayi Manzon Allah (S) cewa: “Wane ne mafi soyuwa gare ka daga cikin iyalanka? Ya ce: "Hasan da Husaini."
Imam Hasan (as) jikan Manzon Allah (S) kamar sauran Ahlul-Baiti (as) yana da matsayi mai girma a cikin littafin Allah Madaukakin Sarki da sunnar ManzonSa (S). ).


Alkur'ani mai girma, tsarin mulkin al'ummah, kuma mu'ujizar Musulunci ta har abada, yana da ayoyi da dama da suka yi magana kan matsayin Imam Hasan (as), da Ahlul-Baiti a wajen Allah Madaukakin Sarki da sakonsa. , ciki har da:


1. Ayar tsarkakewa (Tathir):


إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا


“...Allah na nufin Ya tafiyar da kazanta kawai daga gare ku, ya ku mutanen babban gida! Kuma domin ya tsarkake ku tsarkakewa." Alqur'ani (33:33)


An ruwaito cewa, dalilin da ya sa Ayar Tathir (tsarkake) ta sauka shi ne, Manzon Allah (S) ya yi kira zuwa ga wata rigar Khaibari (wanda aka yi a Khaibar), ya lullube Fatimah, Imamai Ali, Hasan da Husaini (as) da su. Sai ya ce:


“Ya Ubangiji! Waɗannan su ne iyalina. Don haka ka nisantar da kazanta daga gare su, kuma ka tsarkake su.” 15


Domin amsa addu'ar Manzon Allah (S) wannan aya ta sauka. Shaida ce, wanda Allah ya bayar a cikin Alkur’ani mai girma, game da tsarkin Ahlul Baiti (as), da cewa su Musulunci ne a jiki.


2. Ayar Zagi (Mubahalah):


Y تعالوا ندع أبنا وأبنا ونفسء فأنجنله عمنتل الله على اللهنه على اللهن


“...Ku zo mu kira ‘ya’yanmu da ’ya’yanku da matanmu da matanku da makusantanmu da makusantan ku....” (k:3:61).


Malaman tafsiri yayin da suke bayyana dalilin saukar wannan ayar da aka fi sani da ayar al-Mubahalah (lala'i) sun ce Kiristocin Najran sun amince da Manzon Allah (S) cewa su yi addu'ar Allah ya kashe wannan ayar da ta yi aure. Karya. Manzon Allah (S) ya fita tare da iyalansa kawai; Fatimah, Imam Ali, Hasan da Husaini (as).


Lokacin da Nasara suka ga fuskoki masu albarka da Manzon Allah (S) ya zo da shi don yin addu’ar Allah ya yi wa maqaryata addu’a, sai suka ja da baya suka ba da wani uzuri. Sai suka bi umurninsa, suka biya masa jiziya (wani harajin da waxanda ba musulmi ba da suke rayuwa a cikin daular musulunci suke biya).


Kamar yadda za mu iya gani, ayar mai tsarki tana kiran Imam Hasan da Husaini (as) ''ya'yanmu, kuma Manzon Allah (S) da Imam 'Ali (as) ''kanmu'', yayin da Sayyida Fatimah Al-Zahra (as) ta wakilta. Matan dukkan musulmi, kamar yadda ake kiranta da ''matan mu''. Wannan hujja ce ta gaskiya, kuma ba za a iya tantama ba, ta nuna girman girman Ahlul Baiti a wajen Allah da Manzonsa (S).


3. Ayar Soyayya (Mawaddah):


قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ


“...Ka ce: “Ba ni tambayar ku wata ijara a kansa, face soyayya ga makusantata...” (k:42:23).


Tafsiri sun ce wannan aya da ake kira al-Muwaddah (soyayya) ta sauka ne dangane da Ali da Fatima da Hasan da Husaini (as). Sahihai biyu (ingantattun litattafan hadisi), Musnad Ahmad bin Hanbal (Littafin Hadisi mai cikakkun sarkoki), da tafsirin Al-Tha’labi, da tafsirin Al-Kur’ani na bin Abbas ya karbo daga bn Abbas ya ce. Yana cewa:


“Lokacin da ayar ‘...Ka ce: Ba ni tambayar ka wata lada a kansa..’ sai suka ce (Musulmi) suka ce: ‘Ya Manzon Allah! Su wane ne danginka waɗanda ka umarce mu mu ƙaunace su?' ‘‘Ali,’ ya ce, ‘Fatimah da ’ya’yanta maza biyu.’” 26


Imam Ali bn Husaini (as) da Sa’id bin Jubair da Amru bin Shu’aib da Abu-Ja’afar da Imam Husaini (as) sun ruwaito Manzon Allah (S) yana cewa a lokacin da aka tambaye shi tafsirin. Ayar, 'Don son dangi na...' 37


Idan muka takaita a kan wadannan ayoyi kadan, daukakar matsayi a wajen Allah da Imam Hasan (as) jikan Manzon Allah (S) da Ahlul Baiti baki daya ya bayyana. Muna ganin yana da amfani mu kawo wasu nassosi, duk da haka, an isar da su daga Manzon Allah (S) game da Imam Hasan (as), da girmansa a duniyar Musulunci, da kuma a wajen shugaban Manzon Allah (S):


1. Bukhari da Muslim sun ruwaito daga al Bara’, cewa: Na ga Manzon Allah (S) yana dauke da Hasan bin Ali (as) a kafadarsa. Yana cewa: ‘Ya Ubangiji! Ina son shi, don haka ku so shi."


2. Tirmiziy ya ruwaito daga bin Abbas yana cewa: Manzon Allah (S) yana dauke da Hasan bin Ali (as), sai wani mutum ya ce: “Madalla da dutsen da kake hawa, yaro. Manzon Allah (s.


3. Al Hafid Abu-Na’im ya ruwaito daga Abubakar, ya ce: Manzon Allah (S) ya kasance yana jagorantar mu wajen yin sallah. Hasan yana karami yakan zo masa alhali yana cikin sujada, ya zauna a bayansa ko a wuyansa. Annabi (S) zai dauke shi a tausasawa. Bayan an idar da Sallah sai (Musulmi) suka tambaye shi: Ya Manzon Allah! Kana yi wa yaron nan abin da ba ka yi wa wani ba?' "Shi ne Basil na," in ji shi.


4. Anas bn Malik ya ce: An tambayi Manzon Allah (S) cewa: “Wane ne mafi soyuwa gare ka daga cikin iyalanka? Ya ce: "Hasan da Husaini."


5. A’ishah ta ruwaito cewa “Annabi ya kan dauko Hasan ya rungume shi ya ce: ‘Ya Ubangiji! Wannan ɗana ne, kuma ina ƙaunarsa. Ku ƙaunace shi, ku ƙaunaci wanda yake ƙaunarsa.'


6. Jabir bin Abdullah yana cewa: Manzon Allah (S) ya ce: “Wanda ya yarda ya dubi Ubangijin samarin Aljanna, to ya dubi Hasan bin ‘Ali.


7. Ya’ala bin Murrah yana cewa:  “Mun tafi tare da Manzon Allah (S) zuwa wani buki, aka gayyace mu. Sai muka ci karo da Hasan (as) yana wasa a kusa da hanya. Sai Manzon Allah (S) ya wuce gaban mutane da sauri, ya mika hannunsa ga yaron. Sai ya yi kamar ya wuce Hasan a hannun dama, wani lokacin kuma a hannun hagu, don ya sa yaron dariya. Sannan ya matso kusa dashi. Ya sa hannu daya a wuyansa, daya kuma a kansa. Ayanzu ya rungumeshi yana sumbaceshi. Sai ya ce: ‚Hasan daga gare ni yake, kuma ni daga gare shi nake. Kuma Allah yana son wanda ya so shi‛.


8. Al-Ghazali a cikin littafinsa Al-Ihya' (Rayuwa) ya ruwaito cewa Annabi (S) ya ce wa Hasan: Kana kama da ni a kamanni da halina. 4


Wannan kadan ne daga cikin ruwayoyin Imam Hasan (as). Mai son karin sai ya koma zuwa: Yanabee al-Muwaddah (Springs of Love), na al-Qandoozi al-Hanafi, Fada'il al-Khamasah min al-Sihah al-Sittah (Fitaccen Darajojin Mutum Biyar daga Sahihan Shida). Littattafan Hadisi), na al-Firoozabadi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Tadhkirat al-Khawas (tunatar da masu tsoron Allah), na Sibt Bin al-Jawzi, da sauransu.


Ta hanyar Alkur’ani mai girma, sunnar Annabi, da dimbin litattafan ingantattun hadisai, daukakar matsayi na jikan Manzon Allah, Imam Hasan, ya zama wanda ba a musantawa.


1. Muslim ne ya ruwaito wannan hadisi a cikin sahihinsa (Sahihin Littafin Hadisai), al-Tirmidthi a cikin sahihinsa, al-Nisa’I a cikin al-Khasa’is (Halayen), al-Tabari a cikin tafsirinsa na Kur’ani. Da sauran su, Sahihu Muslim ya ambace shi a juzu'i na 4, lamba ta 2424, ta hanyar A'ishah, a wata lafazin na daban. Don ƙarin cikakkun bayanai, koma zuwa: al-Firoozabadi, Fadha'il al-Khamsah fi al-Sihah al-Sittah (Fitattun Darajoji na Biyar a cikin Sahihs shida).


2.Dhakhar'ir al-Uqba, shafi na 25.


3.Ibid., shafi na 28


4. Mun zavi waxannan ingantattun hadisai daga: Bin al-Sabbagh al-Maliki, Al-Fusool al-Muhimmah, Tawfeeq Abu-Alam, I'lam al-Wara (Informing humankind), al-Tabarsi, Ahlul Bayt. , da Sayyid Muhsin al-Ameen al-Amili, al-Majalis al-Saniyyah. An ruwaito su a cikin littattafai da yawa banda waɗannan

Post a Comment


Yi Comment domin ka bayyana ra'ayinka akan wannan labarin anan akasa

Previous Post Next Post